Този уеб сайт използва бисквитки. Ако сте съгласни с това, моля продължете разглеждането.

Прочети повече

Декларация-съгласие за получаване на бюлетин

Директен маркетинг

С настоящата декларация предоставям изричното си съгласие за обработване на личните ми данни /име и имейл адрес/, от администратора на лични данни „Мега Силует” ООД, с ЕИК 110517926, с адрес: гр. Ловеч, ул. „Стефан Караджа“ № 3, представлявано от управи-теля Ангел Ангелов, единствено за целите на получаване на бюлетин от сайта www.luxylu.bg.

На посочения от мен имейл адрес ще получавам само бюлетина, за който съм дал съгласието си и за който съм се абонирал. Запознат съм, че за всяка друга информация, извън бюлетина, следва да дам отделно изрично съгласие.

Запознат съм, че имам право да оттегля даденото от мен съгласие за получаване на бюлетин по всяко време, като изпратя имейл до администратора на данни със следния текст „Оттеглям даденото от мен съгласие за получаване на бюлетин“, на следния електронен адрес на администратора: luxylu.store@gmail.com. След като бъде уведомен за оттегляне на съгласието, администраторът е длъжен да преустанови незабавно изпращането на бюлетина и личните ми данни следва да бъдат незабавно изтрити.

Запознат съм, че изпращането на рекламни материали от страна на администратора е „директен маркетинг“ по смисъла на Общия регламент относно защитата на личните данни и че като субект на лични данни имам право да възразя срещу директния маркетинг по всяко време, а администраторът няма право да ми изпраща повече реклами, касаещи неговата дейност, след получаване на възражението. За целта следва да депозирам възражение на следния електронен адрес на администратора: luxylu.store@gmail.com, след което администраторът е длъжен да преустанови незабавно изпращането реклами и търговски съобщения.

Запознат съм с правата си като субект на данни, посочени в Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта на администратора.

За контакти с администратора - отговорно лице по защита на данните: luxylu.store@gmail.com